Cara Memusatkan Tajuk Hanya di Microsoft Office Word

Setiap perenggan atau baris dalam dokumen Word dapat menerima formatnya sendiri. Walaupun beberapa sifat - ukuran margin, ukuran kertas, orientasi halaman - berlaku untuk keseluruhan dokumen, blok teks individu dapat menggunakan fon, gaya, ukuran dan warnanya sendiri. Anda juga boleh menyelaraskan setiap blok secara berasingan. Dalam laporan dan kebanyakan dokumen bercetak lain, adalah standard untuk memusatkan tajuk dokumen tetapi membenarkan baki dokumen tersebut.

Teks Tengah Secara Melintang

1

Klik tiga kali tajuk dokumen untuk memilihnya.

2

Klik tab "Laman Utama" di pita Word.

3

Klik ikon garis tengah dalam kumpulan Perenggan pita untuk memusatkan tajuk tanpa menjejaskan teks anda yang lain.

Teks Tengah Secara menegak

1

Klik tiga kali tajuk dokumen untuk memilihnya.

2

Klik "Tata Letak Halaman" di pita pita, dan klik ikon di sudut kanan bawah kumpulan Penyediaan Halaman.

3

Klik tab "Layout" pada kotak dialog Penyediaan Halaman.

4

Klik "Pusat" di kotak lungsur Penjajaran Vertikal.

5

Klik "Bahagian Terpilih" di kotak lungsur "Terapkan ke".

6

Klik "OK" untuk memusatkan tajuk dokumen tanpa menjejaskan teks anda yang lain.