Apakah Analisis Kandungan Induktif?

Analisis kandungan adalah teknik penyelidikan yang digunakan dalam pengurusan, pemasaran, kesihatan dan sains sosial untuk menganalisis bahan lisan dan tulisan. Teknik ini menggunakan sekumpulan kod untuk mengurangkan jumlah bahan lisan atau cetak menjadi data yang lebih terkawal dari mana penyelidik mengenal pasti corak dan mendapatkan pandangan. Kaedah kuantitatif dan kualitatif analisis kandungan ada, tetapi satu kaedah kualitatif membolehkan penyelidik menganalisis dokumen dalam bidang yang hanya ada pengetahuan terhad. Kaedah ini dikenali sebagai analisis kandungan induktif.

Pengenalan

Analisis kandungan induktif adalah kaedah kualitatif analisis kandungan yang digunakan penyelidik untuk mengembangkan teori dan mengenal pasti tema dengan mengkaji dokumen, rakaman dan bahan cetak dan lisan yang lain. Seperti namanya, analisis kandungan induktif bergantung pada penaakulan induktif, di mana tema muncul dari data mentah melalui pemeriksaan dan perbandingan berulang.

Fungsi

Berbeza dengan teknik analisis kandungan kuantitatif, yang membolehkan para penyelidik memperoleh ukuran kuantitatif dari sumber maklumat bukan berangka, analisis kandungan induktif sangat sesuai untuk penyelidikan di mana terdapat sedikit atau tidak ada kajian sebelumnya mengenai fenomena tersebut. Pendekatan induktif membolehkan penyelidik mengenal pasti tema utama dalam bidang yang diminati dengan mengurangkan bahan menjadi sekumpulan tema atau kategori.

ciri-ciri

Analisis kandungan induktif bermula dengan mengatur data mentah, sama ada artikel berita perniagaan, laporan pemasaran, iklan atau bahan lain, melalui proses yang dikenali sebagai pengekodan terbuka. Melalui pengekodan terbuka, penyelidik mengkaji bahan tersebut, membuat nota dan tajuk dalam teks semasa mereka membaca. Proses ini selalunya memerlukan pembacaan bahan berulang kali, setelah itu penyelidik menyalin nota dan tajuk ke lembaran pengekodan. Langkah seterusnya melibatkan pengelompokan data, mengurangkan jumlah kategori dengan menggabungkan tajuk yang serupa menjadi kategori yang lebih luas. Melalui proses ini, penyelidik menjana pengetahuan dan meningkatkan pemahaman tentang bahan tersebut.

Pertimbangan

Seperti bentuk analisis kualitatif yang lain, analisis kandungan induktif sering merupakan proses yang memakan waktu, yang memerlukan pembacaan dan pembacaan semula bahan secara mendalam. Yan Zhang dan Barbara M. Wildemuth dari North Carolina's School of Information and Library Science menyamakan kaedah itu dengan teori landasan, teknik penyelidikan kualitatif lain di mana teori muncul dari kajian berulang dan klasifikasi data mentah.