Apakah Proses Logistik?

Proses logistik memudahkan hubungan antara pengeluaran dan pergerakan produk. Secara khusus, proses logistik harus menangani banyak aspek pengeluaran, termasuk masa, kos dan kualiti. Apabila syarikat berjaya menyelaraskan proses logistik ini, syarikat dapat mengesan prosesnya melalui pengeluaran, penggunaan, penyimpanan dan pelupusan. Proses logistik yang berfungsi juga bergantung pada lokasi geografi yang betul dari semua aset dalam organisasi.

Proses Logistik

Proses logistik cuba mencari penyelesaian terbaik untuk pembuatan dan pengedaran barang dengan mempertimbangkan bagaimana pasaran menggunakan produk ini. Sebagai sebahagian daripada proses ini, syarikat harus selalu mempertimbangkan lokasi produk dan menganalisis pelbagai faktor yang berkaitan dengan lokasi ini. Ini termasuk kos pengeluaran, personel, masa dan kos yang diperlukan untuk penyahkonsolidasian, dan kemungkinan pergudangan, termasuk kos dan ruang. Sebagai sebahagian daripada proses ini, syarikat juga harus mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kualiti pengeluaran dan pengangkutan yang efisien antara hab.

Pengeluaran

Perniagaan menggunakan kaedah pengeluaran yang berbeza. Dua kaedah pengeluaran yang paling biasa termasuk pengeluaran yang berkaitan dengan pesanan-penjualan, di mana perniagaan menghasilkan produk sebagai tindak balas kepada pesanan untuk produk tersebut, atau produksi membuat-ke-stok, di mana syarikat menghasilkan sejumlah produk dan kemudian mencuba untuk menjual produk. Kaedah pengeluaran yang digunakan oleh perniagaan dan proses logistik yang berkaitan dengan kaedah pengeluaran mempengaruhi kakitangan, pengeluaran, pemerolehan bahan, pergudangan dan pengangkutan. Proses logistik dimulakan dengan membuat pesanan yang dirancang untuk bahan yang dihasilkan di rumah dibuat dan ditukarkan menjadi pesanan pembuatan. Setelah syarikat membuat pesanan, syarikat akan menyimpan produk di gudang atau secara langsung mengisi pesanan untuk pelanggan.

Pemprosesan Perhimpunan

Pemprosesan pemasangan berlaku apabila perniagaan membuat produk siap setelah menjualnya dengan memasang bahagian atau kumpulan bahagian individu. Proses ini membolehkan perniagaan mengelakkan pemerolehan bahan untuk pengeluaran di pangkalan pembuatan. Dalam proses logistik jenis ini, perniagaan akan mengumpulkan bahan yang masuk ke dalam produk siap dari inventori bahagian individu. Perniagaan juga boleh menggunakan jenis proses pemasangan untuk menghasilkan produk khusus yang dibuat mengikut spesifikasi individu pelanggan.

Logistik

Logistik adalah kerangka perancangan yang digunakan oleh pengurusan organisasi untuk memudahkan penyaluran personel, bahan, perkhidmatan, maklumat dan aliran modal. Sebagai proses, logistik terus menjadi lebih rumit kerana permintaan yang meningkat untuk sistem kawalan maklumat dan komunikasi yang kompleks dari persekitaran perniagaan global masa kini. Proses logistik yang cekap dalam organisasi akan menggunakan alat untuk menganalisis dan menggambarkan kerumitan yang terlibat dalam pengeluaran. Alat ini harus menyatukan maklumat, inventori, pengeluaran, pergudangan, personel, bahan, pembungkusan dan penghantaran produk akhir yang selamat.