Tiga Jenis Objektif Perancangan

Sama ada perniagaan besar atau kecil, ketua syarikat menetapkan tujuan keseluruhan perniagaan dan memecahnya menjadi objektif. Pengurusan harus membangun dan melaksanakan rancangan untuk memenuhi objektif ini. Bergantung pada jenis perniagaan, jangka masa dan fokus pengurusan, objektif dapat memiliki ciri yang berbeza. Kunci bagi pengurus adalah untuk memadankan pelaksanaan rancangan dengan jenis objektif.

Membuat Rancangan Khusus Menggunakan Objektif Perniagaan

Syarikat, besar atau kecil, dapat mengenal pasti masalah dan menetapkan tujuan keseluruhan untuk perniagaan mereka, tetapi mereka memerlukan rancangan khusus untuk mencapai kemajuan. Tahap perancangan merangkumi kursus tindakan dan mengenal pasti hasil yang ingin dilihat oleh syarikat. Hasil ini diterjemahkan menjadi objektif di peringkat organisasi yang berbeza.

Pengurus jabatan mungkin mempunyai objektif untuk meningkatkan penjualan sebanyak 10 peratus. Ini menjadi objektif untuk menjual 15 sistem lagi pada bulan ini untuk salah seorang pekerjanya. Untuk mengekalkan kejelasan perancangan, jenis objektif mesti tetap sama sepanjang terjemahan ini dilakukan di seluruh organisasi.

1. Objektif Berkaitan Masa

Satu jenis objektif merangkumi faktor masa. Objektif ini adalah jangka pendek, jangka sederhana atau jangka panjang, antara satu bulan hingga beberapa tahun. Perancangan yang merangkumi objektif jangka pendek menentukan hasil segera yang diharapkan dari tindakan yang sedang dijalankan. Objektif ini tertumpu pada aktiviti seharian.

Objektif jangka menengah adalah hasil yang mempengaruhi belanjawan tahunan, laporan dan strategi. Mereka menangani rancangan tindakan bulanan. Objektif jangka panjang melihat hasil yang perlu dicapai oleh syarikat untuk memenuhi matlamat keseluruhannya. Mereka memfokus pada hasil dari tinjauan tahunan. Perancangan menentukan objektif yang berkaitan dengan masa sebagai kerangka keseluruhan untuk pelaksanaan rancangan.

2. Memantau Objektif Rutin

Beberapa objektif tidak mempunyai jangka waktu tertentu tetapi menangani hasil yang diharapkan dari aktiviti rutin dan berterusan. Tahap pengeluaran biasa diterjemahkan menjadi objektif rutin. Memantau keselamatan untuk mengelakkan kadar kemalangan meningkat melibatkan objektif rutin. Objektif sedemikian biasanya tetap pada tahap tetap.

Pengurusan memantau objektif rutin untuk penyimpangan dari norma dan untuk melaksanakan tindakan pembetulan jika perlu. Perancangan menentukan objektif rutin dan menganggap syarikat akan menepati objektif seperti yang berlaku pada masa lalu.

3. Objektif Pembangunan untuk Inisiatif Baru

Walaupun objektif yang berkaitan dengan masa berhubungan dengan aktiviti normal dalam jangka waktu dan objektif rutin menangani aktiviti biasa, objektif pembangunan dihasilkan dari inisiatif baru. Perubahan luaran yang dikenakan pada perniagaan atau perubahan dalaman yang dimotivasi oleh tujuan baru menghasilkan perancangan untuk pembangunan baru. Rancangan sedemikian menentukan aktiviti baru dan mengira hasilnya. Hasil yang diinginkan ini diterjemahkan menjadi objektif di pelbagai peringkat organisasi.

Oleh kerana aktiviti tersebut baru, objektif mungkin tidak realistik dan pengurus harus bersedia untuk membuat penyesuaian terhadap jenis objektif ini.