Syarat untuk Membuka Pusat Penjagaan Harian di Rumah

Keperluan untuk membuka perniagaan penitipan anak di rumah berbeza dari negeri ke negeri. Walau bagaimanapun, banyak negeri mengekalkan garis panduan yang serupa. Sebagai contoh, banyak negeri memerlukan perniagaan penjagaan anak di rumah untuk mendapatkan lesen untuk menyediakan tempat penitipan anak. Selalunya, seorang pemilik jagaan harian yang bercita-cita tinggi mesti mendapatkan lesen untuk menjalankan perniagaan di bandar atau kotanya juga. Di samping itu, banyak negeri mengenakan standard penjagaan kanak-kanak pemilik jagaan harian mesti memenuhi dan menghendaki penyedia untuk menjaga insurans liabiliti.

Kriteria dan Cek Kelayakan

Setiap negeri menetapkan kriteria unik bagi individu yang ingin membuka perniagaan jagaan harian di rumah. Di banyak negeri, pemilik jagaan harian di rumah mestilah berumur sekurang-kurangnya 18 tahun dan bebas dari sabitan kesalahan dan penangkapan terhadap penderaan kanak-kanak. Banyak negeri juga mewajibkan pemilik perniagaan penjagaan anak di rumah untuk menyerahkan hasil pemeriksaan kesihatan untuk menunjukkan bahawa mereka bebas dari penyakit yang boleh membahayakan anak-anak jagaan harian.

Pemeriksaan dan Perlesenan Penjagaan Kanak-kanak

Banyak negeri memerlukan perniagaan penjagaan anak di rumah untuk mendapatkan lesen penjagaan anak. Di kebanyakan tempat, seseorang yang ingin memulakan perniagaan penitipan anak di rumah menghubungi jabatan kebajikan kanak-kanak atau agensi serupa di bidangnya dan meminta paket maklumat penjagaan harian di rumah. Setelah membaca paket maklumat, pemilik jagaan harian yang bercita-cita tinggi biasanya menghadiri orientasi perlesenan dan melengkapkan permohonan lesen jagaan harian.

Di banyak lokasi, seseorang juga harus menyerahkan hasil rekod perubatan, izin penderaan kanak-kanak dan pemeriksaan rekod jenayah sebagai sebahagian daripada proses permohonan. Beberapa bidang kuasa juga boleh merangkumi pemeriksaan ke rumah penitipan anak sebagai sebahagian daripada proses pelesenan atau meminta pemilik perniagaan untuk menyetujui pemeriksaan.

Perlesenan Perniagaan Perbandaran

Bergantung pada bandar atau bandar di mana perniagaan penjagaan anak di rumah akan berada, pemilik jagaan harian yang bercita-cita mungkin perlu mendapatkan lesen perniagaan. Lesen ini terpisah dari lesen untuk mengendalikan penitipan anak dan hanya memberi pemegang hak untuk menjalankan perniagaan di bidang kuasa. Pemilik jagaan harian yang bercita-cita tinggi mungkin mengetahui sama ada dia memerlukan lesen perniagaan dengan menghubungi jabatan lesen dan pemeriksaan tempatan atau pejabat pendaftaran perniagaan.

Kebenaran dari Penduduk Tempatan

Kadang kala, seorang pemilik jagaan harian di rumah memerlukan izin khas untuk menjalankan perniagaan dari kediamannya. Contohnya, jika dia penyewa, dia mungkin memerlukan kebenaran bertulis daripada pemilik harta tanah untuk menjalankan penitipan anak dari rumahnya. Di samping itu, beberapa bidang kuasa mungkin memerlukan pemilik perniagaan jagaan harian yang bercita-cita untuk mendapatkan kelulusan khas untuk menjalankan perniagaan di kawasan perumahan. Seorang individu boleh menghubungi lembaga pengezonan tempatannya untuk mengetahui sama ada dia memerlukan persetujuan khas.

Piawaian Penjagaan Kanak-kanak

Setiap negeri mempunyai senarai standard perniagaan jagaan harian yang harus dipatuhi. Secara amnya, piawaian ini merangkumi perincian mengenai menyediakan persekitaran yang selamat untuk kanak-kanak penitipan anak. Sebagai contoh, piawaian negara boleh menentukan berapa banyak anak yang boleh diterima oleh perniagaan jagaan harian di rumah sekaligus nisbah pengasuh-ke-anak yang mesti dijaga oleh pemiliknya.

Di samping itu, perniagaan penjagaan anak di rumah mesti memenuhi piawaian negeri mereka untuk membuat polisi, penyelenggaraan rekod dan pengambilan pekerja penjagaan anak. Seseorang boleh mendapatkan piawaian penjagaan harian di rumah dari jabatan yang mengendalikan pelesenan jagaan harian di negaranya atau dengan melayari laman web Persatuan Kebangsaan Sumber Sumber dan Rujukan Penjagaan Kanak-kanak.

Insurans Liabiliti Perniagaan

Beberapa negeri memerlukan penyedia penjagaan harian untuk mendapatkan insurans liabiliti untuk melindungi kecederaan, kemalangan dan kerosakan harta benda. Orang lain hanya boleh menasihatkan pemilik perniagaan jagaan harian untuk mendapatkannya. Di samping itu, pemilik perniagaan di dalam rumah mungkin memerlukan insurans kenderaan perniagaan untuk mengangkut anak-anak di rumahnya.