Definisi Penyelia Pekerja yang Baik

Penyelia bekerjasama rapat dengan pekerja dalam perniagaan tertentu. Walaupun beberapa penyelia bertindak sebagai pengurus dan memberitahu orang bagaimana melakukan pekerjaan mereka, yang lain bekerja sebagai sebahagian daripada pasukan dan mengawasi dengan hormat, setia dan nada suara yang positif. Selalunya ciri-ciri kecil inilah yang menentukan penyelia pekerja yang baik dan menyenangkan. Daripada memberitahu orang bagaimana bekerja, penyelia yang baik berfungsi sebagai inspirasi dan memberi panduan untuk pekerja yang rajin.

Orientasi dan Latihan

Penyelia sering mempunyai tanggungjawab untuk melatih dan memberikan orientasi untuk pekerja baru. Penyelia yang baik melatih pekerja baru secara profesional dengan mengemukakan soalan untuk memastikan pekerja memahami semua yang diajar. Di samping itu, penyelia mengajar pekerja dengan nada ramah dan menjawab soalan, walaupun mereka kelihatan asas atau umum.

Tugaskan Kerja dan Tugas

Sebahagian daripada tugas penyelia adalah memberi dan menyerahkan tugas kepada pekerja. Daripada memberitahu orang apa yang harus dilakukan, penyelia yang baik menyerahkan tugas berdasarkan pengalaman dan minat orang. Seorang penyelia mesti membiarkan mereka melakukan tugas yang mereka gemari dan memberi suara kepada pekerja. Ini membuatkan mereka berasa dihargai. Sebagai balasannya, mereka bertanggung jawab atas tugas dan projek akan disiapkan dengan penuh hormat.

Mengambil Inisiatif

Penyelia yang baik mengambil inisiatif untuk menyelesaikan kerja. Penyelia memberi jawapan kepada pengurus atau ketua jabatan, tetapi penyelia tidak selalu perlu mendapat kebenaran daripada pengurus untuk melakukan kerja. Pengawas yang baik menyelesaikan tugas dengan mendelegasikan tugas, menangani situasi yang merisaukan dan tetap mengikut anggaran syarikat dan garis panduan operasi. Penyelia yang baik juga memberitahu pengurus mengenai kemas kini, kemajuan dan tugas yang diselesaikan.

Pemikiran positif

Penyelia mesti menyebarkan sikap positif di kalangan pekerja untuk memberi inspirasi kepada kerja keras dan pertumbuhan individu. Daripada melihat kesusahan sebagai masalah, penyelia harus melihatnya sebagai cabaran. Di samping itu, penyelia yang baik berfikir dari segi bagaimana sesuatu dapat dilakukan dan bukannya menumpukan pada mengapa ia tidak dapat diselesaikan. Penyelia juga terbuka untuk idea baru dan membiarkan pekerja memberikan maklum balas dan input mengenai projek baru.

Orang Orang

Pekerja dan pengurus mesti berkomunikasi dengan penyelia tanpa takut atau takut pada perbualan. Penyelia mestilah orang perseorangan dan mempunyai rasa humor. Penyelia yang baik ramah, mesra, mudah didekati dan profesional. Mereka mesti memberikan kritikan konstruktif yang membuat pekerja tidak bermotivasi dan bukannya putus asa, walaupun tugas-tugas tersebut tidak lengkap.