Definisi Hasil Tidak Diperolehi dalam Perakaunan

Pendapatan belum diperoleh adalah sama dengan pendapatan tertunda. Dalam perakaunan, pendapatan yang belum diperoleh adalah tanggungjawab. Ini adalah tanggungjawab kerana walaupun syarikat telah menerima pembayaran dari pelanggan, wang tersebut berpotensi dikembalikan dan dengan itu belum diiktiraf sebagai pendapatan.

Asas Pendapatan Tidak Diperolehi

Pendapatan tidak diperoleh berlaku apabila syarikat menjual barang atau perkhidmatan terlebih dahulu daripada pelanggan yang menerimanya. Pelanggan sering mendapat potongan harga kerana membayar barang atau perkhidmatan terlebih dahulu. Pendapatan yang belum diperoleh adalah konsep penting dalam perakaunan kerana syarikat tidak dapat mengenali pendapatan sehingga memberikan kebaikan atau perkhidmatan kepada pelanggan yang membayarnya. Item baris "Pendapatan Tidak Diperolehi" atau "Pendapatan Ditangguhkan" memberi syarikat tempat untuk menyedari bahawa pembayaran tunai telah masuk tetapi syarikat telah menangguhkan pengiktirafan pendapatan sehingga kemudian.

Contoh Pendapatan Tidak Diperolehi

Contoh pendapatan yang belum didapatkan mungkin syarikat penerbitan yang menjual langganan dua tahun untuk majalah. Tanggungjawab tersebut timbul kerana syarikat telah mengumpulkan wang untuk langganan tetapi belum menghantar majalah tersebut. Contoh lain dari hasil yang belum diperoleh adalah sewa yang dikumpulkan oleh tuan tanah terlebih dahulu.

Perakaunan untuk Hasil Tidak Diperolehi

Apabila urus niaga berlaku, seperti syarikat penerbitan yang menjual langganan majalah, catatan jurnal termasuk debit ke tunai dan kredit untuk pendapatan yang belum diperoleh. Penyata pendapatan, atau penyata pendapatan, tidak menggambarkan bahawa syarikat telah membuat penjualan sehingga ia memperoleh pendapatan dengan menyerahkan majalah kepada pelanggan. Walau bagaimanapun, kunci kira-kira, atau penyata kedudukan kewangan, akan menunjukkan bahawa syarikat itu meningkatkan aset tunai pada masa yang sama ia menanggung tanggungjawab untuk transaksi tersebut, kerana masih perlu menyerahkan majalah tersebut kepada pelanggan.

Pendapatan Tidak Diperolehi berbanding Hasil Yang Diperolehi

Setelah syarikat melakukan perkhidmatan yang telah dibayar oleh pelanggan, syarikat tersebut memasukkan catatan jurnal lain untuk mengiktiraf pendapatannya. Sebagai contoh, sebagai syarikat penerbitan menyampaikan majalah yang telah dibayar oleh pelanggan dengan langganan dua tahun, catatan jurnal menunjukkan kredit kepada pendapatan dan debit ke pendapatan yang belum diperoleh. Dengan cara ini, syarikat menukar hasil yang belum diperoleh menjadi pendapatan "nyata" atau "diperoleh".