Peranan Pengurusan Sumber Manusia dalam Organisasi

Pengurus sumber manusia mengawasi komponen terpenting perniagaan yang berjaya - tenaga kerja yang produktif dan berkembang. Ini memerlukan melihat orang sebagai aset manusia, bukan kos untuk organisasi. Seperti aset lain, tenaga kerja yang berbakat dapat digunakan secara strategik untuk menambah nilai organisasi.

Peranan Strategik HRM

Pasukan pengurusan sumber manusia mencadangkan kepada pasukan pengurusan bagaimana mengurus orang secara strategik sebagai sumber perniagaan. Ini termasuk merekrut dan mengambil pekerja dengan set kemahiran khusus untuk memenuhi matlamat semasa dan masa depan syarikat, menyelaraskan faedah pekerja dan mencadangkan latihan dan strategi pembangunan pekerja. Dengan cara ini, profesional HR adalah perunding, bukan pekerja dalam fungsi perniagaan terpencil; mereka menasihati pengurus mengenai banyak masalah yang berkaitan dengan pekerja dan bagaimana mereka membantu organisasi mencapai matlamatnya.

Membangunkan Kemahiran untuk Masa Depan

Di semua peringkat organisasi, pengurus dan profesional HR bekerja sama untuk mengembangkan kemahiran pekerja. Sebagai contoh, profesional SDM menasihati pengurus dan penyelia bagaimana menetapkan pekerja kepada peranan yang berbeza dalam organisasi, dengan itu membantu organisasi berjaya menyesuaikan diri dengan persekitarannya. Dalam organisasi yang fleksibel, pekerja beralih ke fungsi perniagaan yang berbeza berdasarkan keutamaan perniagaan dan pilihan pekerja.

Membangun Kesetiaan dan Komitmen

Profesional HR juga mencadangkan strategi untuk meningkatkan komitmen pekerja terhadap organisasi. Ini bermula dengan menggunakan proses merekrut atau memadankan pekerja dengan kedudukan yang betul mengikut kelayakan mereka. Setelah diambil bekerja, pekerja mesti komited terhadap pekerjaan mereka dan merasa dicabar sepanjang tahun oleh pengurus mereka.

Membina Talent Talent

Pasukan HRM membantu perniagaan mengembangkan kelebihan daya saing, yang melibatkan peningkatan kemampuan syarikat sehingga dapat menawarkan sekumpulan barang atau perkhidmatan yang unik kepada pelanggannya. Untuk membina sumber manusia yang berkesan, syarikat swasta bersaing satu sama lain dalam "perang untuk bakat." Ini bukan hanya mengenai pengambilan bakat; permainan ini adalah untuk menjaga orang dan membantu mereka berkembang dan terus komited dalam jangka masa panjang.

Kekal Semasa dan Berdaya Saing

Pengurusan sumber manusia memerlukan perancangan strategik untuk menangani bukan sahaja perubahan keperluan majikan tetapi juga pasaran kerja yang terus berubah persaingan. Pakej faedah pekerja mesti dinilai secara berterusan untuk kos kepada majikan. Mengambil pakej juga memberi peluang untuk meningkatkan pengekalan pekerja melalui penambahan hari cuti, pengaturan kerja yang fleksibel atau peningkatan rancangan persaraan. Sebagai contoh, dalam beberapa tahun kebelakangan ini banyak profesional sumber manusia telah mengawasi penambahan komponen kesihatan pencegahan pada rancangan kesihatan tradisional untuk kedua-dua pekerjaan pengambilan pekerja dan pengekalan.