Memindahkan Talian Kerja ke Telefon Bimbit Anda

Anda boleh memindahkan nombor telefon kerja ke telefon bimbit anda dengan mengaktifkan ciri penerusan panggilan pada telefon kerja anda. Penerusan panggilan secara automatik memindahkan semua panggilan masuk ke nombor telefon yang ditunjukkan. Dengan memindahkan panggilan masuk ke telefon bimbit, anda dapat mengelakkan kehilangan panggilan penting ketika anda tidak berada di tempat kerja anda secara fizikal.

1

Keluarkan telefon bimbit telefon bimbit anda dari penerima dan dengar nada dail.

2

Dail "* 72" menggunakan pad kekunci telefon.

3

Dengarkan nada dail kedua.

4

Masukkan nombor telefon bimbit 10 digit anda, termasuk kod kawasan.

5

Jawab telefon bimbit anda untuk menyelesaikan proses pemajuan panggilan.