Cara Mengubah Kaedah Kunci pada iPhone

Secara lalai, iPhone anda tidak memerlukan kata laluan atau PIN untuk membuka kunci. Walau bagaimanapun, dengan menambahkan ciri keselamatan ini, pengguna yang tidak dibenarkan melihat maklumat sensitif anda. IOS, sistem operasi mudah alih Apple, merangkumi dua kaedah kunci: kod laluan mudah dan kod laluan kompleks. Kod laluan mudah adalah PIN empat digit. Kod laluan kompleks adalah kata laluan panjang yang terdiri daripada aksara alfanumerik untuk mencegah lagi akses yang tidak dibenarkan ke iPhone anda. Tanpa iPhone yang rosak, ini adalah satu-satunya pilihan kunci.

1

Sentuh ikon "Tetapan" di skrin utama iPhone untuk membuka aplikasi.

2

Pilih "Umum." Pilih "Kunci Kod Laluan" untuk melihat semua tetapan kod laluan untuk iPhone anda. Sekiranya anda sudah mengaktifkan kod laluan, anda akan diminta memasukkan kod tersebut sebelum dapat melihat tetapannya.

3

Gerakkan togol di sebelah "Kod Laluan Sederhana" ke kedudukan Mati untuk mematikan kod laluan mudah dan mengaktifkan kod laluan kompleks.

4

Pilih "Tukar Kod Laluan" untuk menukar dari kod laluan mudah ke kod laluan kompleks. Masukkan PIN empat digit anda yang ada jika anda memilikinya apabila diminta. Taipkan kod laluan kompleks yang dikehendaki menggunakan papan kekunci di skrin. Anda boleh memilih dari mana-mana kekunci pada papan kekunci.

5

Sentuh "Seterusnya." Taip semula kod laluan kompleks yang dikehendaki. Setelah memasukkan kod laluan yang sepadan, tetapan anda disimpan. Pada saat anda membuka kunci telefon, anda akan diminta memasukkan kod laluan yang lebih panjang dan menyentuh "OK."