Berapa Banyak Yang Dikenakan Sebagai Notaris

Dokumen rasmi untuk kegunaan negeri sering memerlukan tandatangan orang notari. Tandatangan berfungsi sebagai kaedah rasmi bagi orang lain untuk mengesahkan kesahihan dokumen kerana maklumat notaris disertakan dengan tandatangan. Setiap negeri di negara ini mempunyai peraturannya sendiri mengenai pampasan notari yang harus dipatuhi oleh notaris.

Peraturan Negeri

Notaris tidak boleh mengenakan yuran secara sah melebihi had yang ditetapkan oleh negara di mana mereka dilesenkan. Negara-negara menetapkan bayaran notari maksimum untuk mencegah notari menaikkan harga, berpotensi menjadikan pengesahan dokumen sebagai proses yang mahal. Sebagai contoh, undang-undang Connecticut menyatakan bahawa notari tidak boleh mengenakan bayaran lebih dari $ 5 setiap tindakan notari, ditambah 35 sen untuk setiap batu yang dilalui. Sekiranya anda menempuh perjalanan sejauh 10 batu untuk melihat pelanggan untuk satu tindakan notari, caj maksimum anda adalah $ 8.50.

Undang-undang Texas menetapkan bahawa notari boleh mengenakan bayaran tidak lebih dari $ 6 untuk pengakuan pertama, $ 1 untuk setiap tandatangan tambahan, $ 6 untuk sumpah dan $ 0.50 per 100 kata deposit. Sekiranya anda membebankan pelanggan lebih daripada jumlah yang dibenarkan oleh negara, anda boleh kehilangan lesen notari anda dan mungkin akan dikenakan denda. Hubungi setiausaha pejabat negeri negeri anda untuk melihat had bayaran notari.

Perkhidmatan Biasa

Perkhidmatan notari yang paling biasa adalah pengakuan dan pemberian sumpah. Apabila notari memberi pengakuan, mereka menyemak dokumen yang mereka tandatangani, mengesahkan identiti orang yang menandatangani dokumen tersebut dan melekatkan cap dan tandatangan mereka pada dokumen tersebut. Negeri di mana notari menjalankan perniagaan menyenaraikan jumlah maksimum yang boleh dikenakan oleh notari untuk perkhidmatan pengakuan. Notaris menjalankan sumpah untuk simpanan dan keadaan khas lain di mana orang dikehendaki oleh undang-undang untuk mengatakan yang sebenarnya.

Meningkatkan Pendapatan

Kerana notaris harus mematuhi undang-undang negara mengenai harga maksimum yang dapat mereka kenakan untuk perkhidmatan mereka, harganya tidak elastik. Notaris harus bergantung pada peningkatan pelanggan dan membangun hubungan dengan syarikat yang memerlukan notaris untuk meningkatkan aliran pendapatannya. Sebagai contoh, syarikat gadai janji biasanya memerlukan tandatangan notari untuk menyelesaikan pinjaman rumah. Sekiranya anda menjalin hubungan dengan syarikat gadai janji di negeri anda, anda akan mempunyai pelanggan yang stabil. Sama seperti perniagaan, notaris mesti mengiklankan perkhidmatannya untuk membawa lebih banyak pelanggan.

Pertimbangan

Notaris tidak boleh "break even" atau memperoleh keuntungan sehingga mereka mempunyai aliran pelanggan yang stabil kerana yuran pemfailan dan bon insurans diperlukan untuk beroperasi. Beberapa negeri, seperti Texas, memerlukan bon berjumlah $ 10,000 atau lebih untuk melindungi pelanggan notari dari akibat salah laku notari. Bon tersebut mungkin dikenakan kos bulanan atau tahunan yang mengurangkan pendapatan keseluruhan anda. Contohnya, jika bon anda berharga $ 10 sebulan, anda perlu menandatangani sekurang-kurangnya dua kontrak sebulan di Connecticut untuk pulang modal.