Cara Mendaftar Perniagaan Sebagai Perbadanan

Mendaftarkan perniagaan sebagai syarikat mewujudkan entiti undang-undang yang terpisah dari pemilik (pemegang saham) perniagaan. Sebagai entiti undang-undang yang berasingan, pemilik syarikat mempunyai perlindungan liabiliti terhad dari hutang dan kewajipan perniagaan. Mendaftarkan perniagaan sebagai syarikat memerlukan syarikat untuk mengemukakan dokumen formasi yang sesuai dengan pejabat Setiausaha Negara tempat perniagaan itu berada. Tambahan pula, syarikat yang baru ditubuhkan mesti memperoleh lesen dan izin negeri dan tempatan untuk mengendalikan syarikat tersebut.

1

Pilih sebuah negeri untuk memasukkan perniagaan. Dalam banyak kes, perniagaan hanya akan dimasukkan di negeri di mana syarikat akan melakukan sebahagian besar urus niaga perniagaannya. Walau bagaimanapun, negeri-negeri seperti Nevada, Delaware dan Wyoming muncul sebagai negeri yang popular untuk menggabungkan syarikat kerana perlakuan cukai perniagaan di negeri-negeri tersebut. Menggabungkan di beberapa negeri akan menyebabkan syarikat membayar yuran tahunan, cukai francais dan yuran lain di setiap negeri di mana syarikat beroperasi.

2

Buat nama untuk syarikat. Sebilangan besar negeri memerlukan nama perniagaan korporat berbeza dengan entiti lain yang didaftarkan atau disimpan dalam simpanan di negeri ini. Banyak negeri memerlukan nama perniagaan korporat untuk memuatkan kata-kata seperti "penggabungan," "terhad," "syarikat," "syarikat," atau singkatan yang sesuai, seperti yang ditunjukkan di laman web Citizen Media Law Project. Di samping itu, banyak negeri melarang nama perniagaan korporat daripada mengandungi kata-kata yang menunjukkan hubungan dengan bank atau agensi kerajaan. Banyak negeri membenarkan syarikat melakukan carian ketersediaan nama dalam talian.

3

Failkan artikel penggabungan dengan setiausaha pejabat negara. Artikel penggabungan merangkumi maklumat seperti nama dan alamat perniagaan, serta nama dan alamat ejen pemastautin syarikat. Ejen pemastautin syarikat mestilah orang, berumur 18 tahun ke atas, atau perniagaan dengan alamat fizikal di negeri ini. Ejen pemastautin kelihatan bertanggungjawab untuk menerima dokumen undang-undang bagi pihak syarikat. Sebagai tambahan, ejen pemastautin mesti menyimpan alamat fizikal dalam keadaan pembentukan syarikat. Bergantung pada keadaan penubuhannya, perniagaan mungkin diminta untuk menyenaraikan nama dan alamat pengarah awal syarikat. Sebilangan besar negeri menyediakan syarikat dengan artikel penggabungan kosong yang mungkin dihantar dalam talian, faks,dihantar atau dihantar sendiri ke pejabat setiausaha negara. Kaedah dan bayaran untuk memfailkan artikel penggabungan berbeza dari negeri ke negeri.

4

Buat peraturan korporat bertulis untuk perniagaan. Banyak negeri tidak memerlukan syarikat untuk mengajukan peraturan korporat dengan negara. Sebaliknya, syarikat harus menyimpan peraturan korporat tertulis di premis perniagaan sebagai dokumen rujukan. Peraturan perundangan tertulis menetapkan peraturan dan undang-undang yang akan mengatur syarikat tersebut. Nampaknya tidak ada kriteria khusus sejauh mana membuat peraturan korporat bertulis. Maklumat seperti bagaimana dan kapan mesyuarat dipanggil untuk dipesan, serta tugas pegawai korporat sering dimasukkan dalam undang-undang tertulis syarikat.

5

Mengeluarkan sijil stok kepada pemegang saham syarikat. Seperti disebutkan di situs web Citizen Media Law Project, pemegang saham korporat dapat menukar tunai, harta benda atau perkhidmatan sebagai pertukaran saham saham korporat. Syarikat baru mengeluarkan stok pada mesyuarat korporat awal. Lembaga pengarah syarikat bertanggungjawab untuk menetapkan harga sesaham bagi saham syarikat.

6

Minta nombor ID cukai persekutuan dari IRS. Syarikat boleh memohon nombor ID cukai persekutuan melalui telefon, faks, dalam talian atau mel. Syarikat yang berlaku melalui telefon atau penghantaran dalam talian akan menerima nombor ID cukai persekutuan untuk penggunaan perniagaan segera. Syarikat yang memohon nombor ID cukai persekutuan dengan faks Borang SS-4 akan menerima nombor ID cukai persekutuan dalam 4 hari bekerja. Borang Mel SS-4 boleh menyebabkan syarikat menunggu sehingga 4 minggu untuk menerima Nombor Pengenalan Majikan (EIN).

7

Daftar untuk cukai perniagaan di negeri di mana syarikat itu beroperasi. Dalam kebanyakan kes, jabatan hasil negeri mengendalikan pendaftaran cukai untuk syarikat baru. Syarikat dengan pekerja mesti mendapatkan nombor ID cukai negeri. Berikan dokumen penggabungan negeri dan nombor ID cukai persekutuan, untuk mendapatkan nombor ID cukai negeri. Selanjutnya, syarikat dengan pekerja akan diminta untuk mendaftar cukai insurans pengangguran dan juga insurans pampasan pekerja. Syarikat yang menjual barang mungkin diminta untuk mendapatkan izin cukai penjualan dan penggunaan serta izin penjual. Syarikat boleh mendaftarkan perniagaan dengan laman web hasil pendapatan negeri, atau secara langsung.

8

Dapatkan lesen dan izin yang diperlukan untuk mengendalikan syarikat secara sah. Sebilangan besar negeri memerlukan syarikat untuk mendapatkan lesen perniagaan am untuk beroperasi di negeri ini. Permit dan lesen yang diperlukan untuk mengendalikan syarikat akan bergantung pada sifat perniagaan. Sebagai contoh, syarikat dengan lokasi runcit mungkin perlu memperoleh izin pengezonan, bergantung pada lokasi perniagaan. Syarikat yang memberikan perkhidmatan profesional, seperti kiropraktor dan akauntan, harus mendapatkan lesen pekerjaan negara yang sesuai.