Cara Menghubungkan Beberapa Sel di Excel Dari Lembaran Kerja Lain

Apabila anda memautkan sel di Excel ke sel dari lembaran kerja lain, sel yang mengandungi pautan menunjukkan data yang sama dengan sel dari lembaran kerja lain. Sel yang mengandungi pautan dipanggil sel bergantung. Sel dalam lembaran kerja lain yang mengandungi data yang merujuk pautan disebut sel preseden. Sel bergantung akan berubah secara automatik jika sel sebelumnya berubah. Sekiranya anda ingin menghubungkan beberapa sel dari lembaran kerja lain, anda boleh menggunakan fungsi array, yang membolehkan anda menghubungkan pelbagai sel menggunakan satu formula.

1

Klik tab lembaran kerja di bahagian bawah skrin yang mengandungi pelbagai sel preseden yang ingin anda pautkan. Julat adalah blok atau sekumpulan sel yang berdekatan. Sebagai contoh, anggap anda ingin menghubungkan rangkaian sel kosong di "Sheet1" ke rangkaian sel sebelumnya di "Sheet2." Klik tab "Sheet2".

2

Tentukan lebar julat preseden dalam lajur dan tinggi baris. Dalam contoh ini, anggap sel A1 hingga A4 pada "Sheet2" mengandungi senarai nombor 1, 2, 3 dan 4, masing-masing, yang akan menjadi sel sebelumnya. Julat preseden ini adalah satu lajur selebar empat baris tinggi.

3

Klik tab lembaran kerja di bahagian bawah skrin yang mengandungi sel kosong di mana anda akan memasukkan pautan. Dalam contoh ini, klik tab "Sheet1".

4

Pilih julat sel kosong yang ingin anda pautkan ke sel sebelumnya. Julat ini mestilah berukuran sama dengan julat preseden, tetapi dapat berada di lokasi yang berbeda pada lembaran kerja. Klik dan tahan butang tetikus di sel kiri atas rentang, seret kursor tetikus ke sel kanan bawah dalam julat dan lepaskan butang tetikus untuk memilih julat. Dalam contoh ini, anggap anda mahu menghubungkan sel C1 hingga C4 ke julat preseden. Klik dan tahan pada sel C1, seret tetikus ke sel C4 dan lepaskan tetikus untuk menyoroti jaraknya.

5

Ketik “=,” nama lembaran kerja yang mengandungi sel preseden, “!,” Sel kiri atas julat preseden, “:” dan sel kanan bawah julat preseden. Tekan "Ctrl", "Shift" dan "Enter" serentak untuk menyelesaikan formula array. Setiap sel bergantung kini dihubungkan ke sel dalam julat preseden yang berada di lokasi yang sama dalam julat. Dalam contoh ini, ketik “= Sheet2! A1: A4” dan tekan “Ctrl,” “Shift” dan “Enter” secara serentak. Sel C1 hingga C4 pada "Sheet1" sekarang berisi formula array "{= Sheet2! A1: A4}" yang dikelilingi oleh kurungan keriting, dan menunjukkan data yang sama dengan sel sebelumnya di "Sheet2".