Menambah Peratusan Menggunakan Excel

Microsoft Excel membolehkan anda dengan cepat menambahkan peratusan ke rangkaian nombor tanpa melakukan setiap pengiraan dengan tangan. Sebagai contoh, anda mungkin mempunyai senarai harga borong untuk barang yang anda jual di sebuah kedai. Untuk meraih keuntungan dari penjualan, anda perlu menambah harga borong dengan peratusan tertentu. Daripada menambahkan peratusan ini secara manual ke setiap item, anda hanya membina formula dan menerapkannya pada setiap item.

1

Buka Microsoft Excel.

2

Masukkan peratusan yang ingin anda tambah dalam sel B1 dan sertakan tanda peratus, yang secara automatik membentuk nombor sebagai peratusan. Sebagai contoh, anda mungkin memasukkan "50%" di sel B1. Untuk mengelakkan kekeliruan, masukkan "Markup Percentage" di sel A1, sehingga anda tahu nombor di B1 adalah markup anda.

3

Senaraikan nilai yang ingin anda tambah peratusan di lajur A, bermula dari sel A2. Untuk nilai dolar, menambahkan tanda dolar secara automatik membentuk nombor sebagai mata wang. Sebagai contoh, anda mungkin memasukkan "$ 20.00," "$ 10.75," "$ 15.25" dan "$ 7.95" dalam sel A2 hingga A5.

4

Masukkan "= A2 * (1 + $ B $ 1)" di sel B2 untuk menambahkan peratusan markup ke nilai.

5

Arahkan penunjuk tetikus anda ke sudut kiri bawah sel B2. Penunjuk akan berubah menjadi tanda tambah hitam. Klik dan seret tetikus anda ke sel terakhir di lajur B, yang sesuai dengan titik data terakhir di lajur A. Ini menyalin formula dari B2 ke sel lain yang dipilih. Dalam contohnya, menyeret dari B2 ke B5 menyalin formula ke keempat sel tersebut dan secara automatik melakukan pengiraan markup untuk masing-masing.