Bagaimana Penjual Membatalkan Jual Beli di Ebay?

Sekiranya anda telah menjual item di eBay, anda mungkin menghadapi situasi di mana anda ingin membatalkan penjualan. EBay memang mempunyai proses untuk penjual membatalkan penjualan dengan persetujuan pembeli.

1

Hubungi pembeli dan minta dia bersetuju untuk membatalkan transaksi. Sekiranya pembeli bersetuju untuk membatalkan penjualan, maka anda akan menerima kredit yuran nilai akhir. Maklumkan kepada pembeli bahawa eBay akan menghubunginya setelah proses pembatalan dimulakan.

2

Mulakan proses pembatalan dengan membuka kes di Pusat Penyelesaian (pautan di Sumber). Pilih pilihan "Saya ingin membatalkan transaksi" dan klik "Lanjutkan." Semasa membatalkan borang transaksi ditampilkan, masukkan nombor item anda dan klik "Lanjutkan." Terangkan sebab mahu membatalkan transaksi ini dan kemudian klik "Teruskan."

3

Kembali ke Pusat Penyelesaian dan pilih kes yang akan ditutup. Pilih "pembeli dan saya berjaya menyelesaikan transaksi ini" atau pilihan "Saya mahu menamatkan komunikasi dengan pembeli". Di kotak mesej, masukkan komen akhir dan klik "Tutup Kes." Sekiranya pembeli bersetuju dengan pembatalan tersebut atau tidak menjawab permintaan tersebut setelah tujuh hari, anda boleh menutup kes tersebut.