Definisi Kos Pembangunan yang Diserap

Kos pengembangan adalah kos yang ditanggung oleh perniagaan dari meneliti, mengembangkan dan memperkenalkan produk atau perkhidmatan baru. Kos pembangunan biasanya disebut sebagai kos penyelidikan dan pembangunan. Kos ini boleh merangkumi sejumlah perbelanjaan, seperti analisis pemasaran, pembangunan teknik dan tinjauan pelanggan. Walaupun sebilangan kos dapat dikembalikan melalui penjualan produk dan perkhidmatan, biaya pengembangan yang diserap ditanggung sepenuhnya oleh perniagaan.

Ditakrifkan

Kos yang diserap adalah kos tidak langsung yang ditanggung oleh perniagaan kerana operasinya, seperti cukai dan insurans. Kos pembangunan yang diserap adalah kos tidak langsung yang ditanggung syarikat semasa aktiviti penyelidikan dan pembangunannya. Seperti kos lain yang diserap, kos pembangunan tidak langsung ini hanya wujud kerana pembangunan dan hilang setelah pembangunan berakhir.

Perbelanjaan

Sama seperti kos penyerapan am, kos pembangunan yang diserap adalah perbelanjaan yang mesti dilaporkan pada penyata pendapatan. Walaupun kos pembangunan menghasilkan produk yang berdaya maju dengan potensi pendapatan yang sangat baik, kos pembangunan yang diserap tetap menjadi perbelanjaan dan tidak dapat ditukar menjadi aset. Kos pengembangan yang diserap diserap ke dalam perbelanjaan tetap produk dan diagihkan ke dalam kos seunit produk. Sekiranya produk tidak pernah diperkenalkan, atau gagal di pasaran, perniagaan tidak akan mendapat kembali kosnya.

Penyata pendapatan

Kos pembangunan yang diserap meningkatkan perbelanjaan penjualan dan pentadbiran perniagaan. Perbelanjaan am dan pentadbiran dilaporkan pada penyata pendapatan perniagaan dan mengurangkan margin keuntungan kasar perniagaan. Pembangunan yang berlebihan dan kos pembangunan yang diserap boleh mengakibatkan perniagaan gagal mendapat keuntungan sekiranya perbelanjaan tersebut tidak dipantau dan dikawal dengan teliti.

Pertimbangan

Untuk mengelakkan perbelanjaan pembangunan yang diserap secara berlebihan, perniagaan mesti meramalkan kemungkinan perbelanjaan dan memberikan peruntukan kewangan untuk perbelanjaan tersebut. Selanjutnya, perbelanjaan harus dijurnal ketika terjadi dan dipantau secara berkala untuk memastikan bahwa biaya tersebut timbul pada tingkat yang diharapkan. Kos pembangunan yang diserap biasanya menyertai perkembangan produk dan perkhidmatan baru. Akibatnya, kos pembangunan yang paling banyak diserap secara beransur-ansur akan hilang ketika pembangunan menghampiri penghujungnya.