Perbezaan Antara Penyertaan Pekerja & Penglibatan Pekerja

Menjalankan perniagaan yang berjaya bukan hanya dengan mengupah orang yang tepat, menetapkan tujuan yang tepat, dan memberi sumber daya kepada pekerja anda untuk mencapai tujuan tersebut, ini juga mengenai memahami makna dan peranan penyertaan pekerja berbanding amalan penglibatan pekerja. Walaupun perbezaannya mungkin halus, terdapat perbezaan antara penyertaan pekerja dan amalan penglibatan pekerja, dan ketika kedua frasa tersebut digunakan dalam sumber manusia, ini menunjukkan dua dasar syarikat dan tahap interaksi pekerja yang terpisah. Memahami perbezaan antara penyertaan dan penglibatan dengan memahami makna penyertaan pekerja dan makna penglibatan pekerja dapat menghasilkan tenaga kerja yang lebih produktif.

Makna Penyertaan Pekerja

Penyertaan pekerja merujuk kepada aktiviti perniagaan di mana pekerja mengambil bahagian bersama untuk mencapai tujuan bersama. Sebagai contoh, syarikat keselamatan komputer boleh membentuk pasukan pekerja yang turut serta dalam membuat senario keselamatan kiamat. Setiap pekerja diharapkan dapat turut serta dengan menjana idea berdasarkan situasi kehidupan sebenar yang boleh membahayakan keselamatan komputer. Pasukan ini menyediakan forum di mana pekerja boleh mencadangkan idea untuk membantu menyelesaikan tugas. Tanpa mengira jawatan pekerja, semua ahli pasukan menyumbang untuk projek ini. Apabila anda membuat persekitaran yang tepat di mana penyertaan bersifat komunal, berorientasikan pasukan, dan juga memanfaatkan set kemahiran unik setiap orang, anda meningkatkan semangat pekerja dan mewujudkan tempat kerja yang lebih inklusif.

Makna Penglibatan Pekerja

Makna penglibatan pekerja adalah mengenai peluang yang anda berikan kepada pekerja anda untuk membantu membuat keputusan di tempat kerja mereka. Makna penglibatan pekerja merujuk kepada interaksi langsung antara pihak pengurusan dan pekerja yang mendorong pekerja untuk mengambil hak atas hasil projek. Pekerja mempengaruhi proses itu sendiri dengan bekerjasama dengan pihak pengurusan pada keputusan utama. Amalan penglibatan pekerja juga boleh merangkumi memberi lebih banyak peluang kepada pekerja anda untuk mencari latihan baru, kaedah motivasi khusus untuk meningkatkan produktiviti pekerja, dan mewujudkan struktur organisasi yang mendorong pemikiran bebas dan memberi pekerja untuk membuat keputusan penting tanpa persetujuan pengurus.Penglibatan pekerja biasanya lebih mencabar dalam organisasi hierarki di mana pengurusan kanan membuat keputusan penting yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh pekerja. Ini kerana struktur organisasi jenis ini didasarkan pada kuasa pengurusan dan bukannya penglibatan pekerja dalam membuat keputusan. Struktur rata yang memberi penghargaan kepada kerja berpasukan dan tangga pelaporan yang terdesentralisasi biasanya dapat mendorong penglibatan pekerja yang lebih besar dengan ketahanan yang lebih rendah daripada syarikat yang mempunyai struktur organisasi yang lebih tradisional.Struktur rata yang memberi penghargaan kepada kerja berpasukan dan tangga pelaporan yang terdesentralisasi biasanya dapat mendorong penglibatan pekerja yang lebih besar dengan ketahanan yang lebih rendah daripada syarikat yang mempunyai struktur organisasi yang lebih tradisional.Struktur rata yang memberi penghargaan kepada kerja berpasukan dan tangga pelaporan yang terdesentralisasi biasanya dapat mendorong penglibatan pekerja yang lebih besar dengan ketahanan yang lebih rendah daripada syarikat yang mempunyai struktur organisasi yang lebih tradisional.

Perbezaan Antara Penyertaan dan Penglibatan

Salah satu perbezaan utama antara penyertaan pekerja dan penglibatan pekerja adalah bahawa penyertaan merujuk kepada aktiviti perniagaan sebenar yang dilakukan oleh pekerja, sedangkan penglibatan adalah mengenai tahap input dalam membuat keputusan yang dimiliki pekerja mengenai aktiviti perniagaan yang mereka lakukan. Penyertaan pekerja memupuk pendekatan berpasukan di mana sekumpulan pekerja menyelesaikan projek menggunakan set kemahiran mereka yang pelbagai untuk mencapai tujuan bersama. Penglibatan pekerja, bagaimanapun, adalah mengenai hubungan langsung antara pekerja dan pengurusan untuk memupuk komunikasi yang lebih baik dan pemberdayaan yang lebih besar dalam bagaimana keputusan yang mempengaruhi tempat kerja dibuat. Kedua-dua pendekatan dapat mewujudkan rasa komitmen yang kuat terhadap tujuan bersama.

Pertimbangan Penyertaan dan Penglibatan

Sebagai pemilik perniagaan, menerapkan proses penyertaan pekerja dan penglibatan pekerja dapat menghasilkan tenaga kerja yang lebih bermotivasi dan pekerja yang mempunyai kepuasan kerja yang lebih besar kerana mereka merasa seolah-olah mereka merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari syarikat anda. Ini dapat membantu anda mengekalkan pekerja terbaik anda untuk jangka masa yang lebih lama, yang bermaksud peningkatan kesinambungan dan produktiviti tempat kerja yang lebih besar. Keseimbangan penyertaan dan penglibatan yang teliti juga dapat memastikan pekerja anda menyelesaikan projek tepat pada waktunya dengan kecekapan yang lebih tinggi. Kuncinya adalah dengan sentiasa memantau proses kerja anda untuk menentukan sama ada tahap penyertaan berbanding tahap penglibatan adalah optimum.