Apakah Pernyataan Objektif?

Objektif digunakan dalam pelbagai konteks perniagaan dan pencarian pekerjaan. Itu adalah pernyataan pendek yang menggambarkan dengan tepat apa yang anda mahukan. Walaupun tujuan utama anda, misalnya, adalah mendapatkan pekerjaan, pernyataan resume anda mungkin menyatakan bahawa anda mahukan pekerjaan sebagai jururawat. Dalam konteks perniagaan, pernyataan objektif memberikan perincian yang tepat tentang bagaimana anda merancang untuk mencapai matlamat perniagaan.

Resume

Salah satu tempat yang paling biasa dinyatakan pernyataan objektif pada masa lalu adalah dalam resume. Mereka adalah satu hingga tiga baris teks di bahagian atas resume yang memberitahu majikan sedikit mengenai tahap pengalaman calon dan jenis pekerjaan apa yang mereka mahukan. Objektif resume, misalnya, mungkin mengatakan, "Pelukis rumah dalaman dan luaran yang berpengalaman mencari posisi sebagai mandor lukisan." Mereka kekurangan dan memberi tahu pihak atasan mengapa anda menghantar resume anda. Kelemahan untuk meneruskan pernyataan objektif, bagaimanapun, adalah bahawa mereka sering umum dan luas. Mereka tidak memberitahu majikan apa tajuk pekerjaan yang dikehendaki oleh pencari kerja. Objektif resume yang luas dan tidak berkesan mungkin terbaca, "Pelajar siswazah mencari pekerjaan sambilan dengan jadual yang fleksibel." Penyataan ini tidak hanya akan memberitahu majikan apa yang boleh dilakukan oleh pemohon,fokus keseluruhan pernyataan adalah pada pemohon dan kehendaknya, bukan pada keperluan majikan, di mana seharusnya.

Sudah lapuk

Objektif resume dengan cepat menjadi ketinggalan zaman. Profil kerjaya, penyataan jenama peribadi atau ringkasan profesional kini menjadi cara pemohon pekerjaan menunjukkan kemahiran dan kemampuan mereka. Profil, pernyataan atau ringkasan memberikan perincian berorientasikan tindakan dan khusus mengenai pengalaman dan set kemahiran pemohon yang lalu. Mereka mungkin dalam bentuk kalimat yang berbentuk peluru, atau dalam bentuk perenggan. Mereka juga memberi tahu majikan apa jenis pekerjaan yang diinginkan calon berdasarkan senarai kemahiran dan pencapaian profesional.

Matlamat Perniagaan

Pengurus perniagaan mesti membuat matlamat untuk syarikat mereka yang menentukan di mana mereka mahu syarikat itu berada di masa depan. Tujuannya adalah pernyataan yang jelas dan tidak jelas yang menggambarkan visi untuk perniagaan. Matlamat memberikan arahan umum untuk pemimpin dan pekerja syarikat dan berfungsi sebagai panduan keseluruhan untuk keputusan dan tindakan perniagaan.

Objektif perniagaan

Pernyataan objektif dalam konteks perniagaan, sebaliknya, terdiri dari satu atau dua kalimat yang menggambarkan hasil yang tepat yang diinginkan perniagaan. Ini memberitahu pekerja dengan tepat apa yang harus mereka lakukan untuk mencapai matlamat syarikat. Objektif mempunyai tarikh akhir, realistik, spesifik dan dapat dicapai. Mereka memetakan dengan tepat apa yang mesti dilakukan oleh perniagaan untuk mencapai matlamatnya.