Contoh Laporan Kebolehlaksanaan Perniagaan

Hampir semua keputusan perniagaan memerlukan beberapa tahap analisis yang teliti sebelum keputusan dibuat. Pemilik perniagaan kecil ingin mencari jawapan yang menentukan sama ada mereka harus meneruskan idea yang dicadangkan atau tidak. Laporan kebolehlaksanaan perniagaan memberikan jawapan kepada persoalan itu.

Apakah Laporan Kelayakan Perniagaan?

Laporan kelayakan perniagaan adalah analisis usaha atau projek yang dicadangkan yang melihat ke dalam bidang berikut:

  • Huraian idea atau projek
  • Analisis pasaran untuk produk atau perkhidmatan
  • Pertandingan
  • Masalah teknikal yang terlibat
  • Bagaimana organisasi akan tersusun
  • Unjuran kewangan

Apakah Cadangannya?

Kajian kelayakan dimulakan dengan penerangan mengenai produk atau perkhidmatan yang akan dipasarkan, dan ini menggariskan model bagaimana perniagaan bermaksud memperoleh keuntungan. Ini menerangkan jenis dan kualiti produk yang akan ditawarkan dan garis masa untuk persiapan, pelaksanaan dan waktu yang diperlukan untuk mencapai jumlah pengeluaran yang menguntungkan.

Penerangan mengenai projek ini juga merangkumi kesan sosial, ekonomi dan persekitarannya terhadap masyarakat sekitar.

Apa itu Pasaran?

Bahagian pasaran dari kajian kelayakan mengenal pasti segmen pasar sasaran dan menerangkan skop dan ukuran keseluruhan industri. Ini merangkumi anggaran arah dan kekuatan permintaan masa depan untuk produk dan perkhidmatan. Apakah demografi pengguna berpotensi? Bagaimana barang akan diedarkan ke pasaran?

Adakah pasaran stabil atau diharapkan perubahan di masa depan yang akan menawarkan peluang untuk usaha baru itu?

Bagaimana dengan Pertandingan?

Adakah persaingan tertumpu pada beberapa pengeluar besar atau tersebar di antara banyak pengeluar kecil? Siapa pesaing utama, dan bagaimana usaha baru itu dapat bersaing dengan mereka? Apakah halangan masuk ke pasaran?

Laporan perniagaan anda harus menggariskan strategi penetapan harga yang dirancang untuk menarik pelanggan dari pesaing dan meningkatkan penjualan syarikat.

Apakah Pertimbangan Teknikal?

Kajian ini akan mengenal pasti jenis, ukuran dan lokasi mana-mana kemudahan pengeluaran. Ia akan menggariskan bangunan, peralatan, kawasan pengedaran dan keperluan inventori serta penyimpanan yang diperlukan. Bincangkan sebarang teknologi yang akan digunakan.

Terangkan akses yang diperlukan untuk bahan mentah dan tenaga kerja. Siapakah bakal pembekal dan di mana mereka berada? Apakah ketersediaan kemahiran yang diperlukan di pasaran buruh tempatan?

Sebahagian dari kajian kelayakan harus membincangkan kesan persekitaran projek dan kemungkinan masalah peraturan atau masalah pelepasan.

Bagaimana Venture Akan Diatur?

Agar projek baru dapat mencapai kejayaan, ia mesti mempunyai struktur organisasi yang dirancang untuk mengurus dan mengawal operasi, pemasaran dan penjualannya. Apakah jawatan yang diperlukan, dan adakah orang yang mempunyai kemahiran yang diperlukan untuk mengisi jawatan ini?

Apakah Unjuran Kewangan?

Sebarang idea atau usaha baru yang dicadangkan biasanya mempunyai objektif untuk membuat keuntungan. Unjuran penjualan, perbelanjaan, keuntungan dan aliran tunai masa depan bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai kemungkinan hasil projek.

Pertimbangan kewangan akan menjelaskan keperluan modal awal, keperluan modal kerja dan ketersediaan kredit pembekal. Mereka juga akan membincangkan kemungkinan sumber dana alternatif, seperti pinjaman bank atau rakan modal teroka.

Laporan Kelayakan Perniagaan berbanding Pelan Perniagaan

Laporan kemungkinan perniagaan bukan rancangan perniagaan. Kajian kelayakan adalah proses penyiasatan yang bertujuan untuk menentukan daya maju usaha perniagaan. Ia dilakukan sebelum rancangan perniagaan dipertimbangkan.

Rancangan perniagaan menerangkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengambil proposal dari ide ke realitas pelaksanaan setelah keputusan dibuat untuk meneruskan projek.