Cara Menggunakan Fungsi Memori pada Kalkulator Komputer

Walaupun spreadsheet sesuai untuk akaun dan pengiraan yang lebih kompleks dalam perniagaan anda, kalkulator bawaan sistem operasi anda ada untuk masalah yang lebih cepat. Kalkulator komputer meniru fungsi alat genggam, termasuk fungsi memori. Ini membolehkan anda menyimpan satu angka untuk digunakan dalam pengiraan masa depan.

1

Lancarkan kalkulator komputer anda. Tekan "Win-R" untuk membuka dialog Jalankan, ketik "calc" dan kemudian klik "Kalkulator."

2

Masukkan nilai yang ingin anda simpan dalam memori kalkulator. Perhatikan bahawa anda boleh mengklik butang dengan tetikus anda atau menggunakan butang pada papan kekunci anda untuk mencapai ini. Tekan "MS" (penyimpanan memori) untuk menyimpan gambar dalam memori.

3

Teruskan dengan pengiraan anda. Apabila anda mencapai titik di mana anda ingin mengingat nombor yang disimpan, tekan "MR" (ingatan semula). Melakukannya tidak menghilangkan nilai dari memori kalkulator.

4

Tekan "M +" (memori ditambah) untuk menambahkan nombor yang ditunjukkan sekarang ke nilai dalam memori. Anda juga dapat menggunakan "M-" (memori dikurangi) untuk mengurangkan nilai sekarang dari nilai yang disimpan. Contohnya, jika Anda memiliki "100" dalam memori, "50" di layar dan kemudian tekan "M +", nilai dalam memori akan berubah menjadi "150." Kalkulator tidak akan menunjukkan hasilnya di paparan, tetapi anda boleh menekan "MR" untuk mengesahkan perubahan anda.

5

Tekan "MC" (memori kosong) untuk mengosongkan memori kalkulator.