Apa maksud Harga Senarai Runcit yang Disarankan?

Harga senarai runcit yang dicadangkan adalah harga jualan yang dicadangkan oleh pengeluar produk. Perniagaan kecil dan besar dapat menjual barang dengan harga di bawah harga senarai yang disarankan, tetapi menjual dengan harga yang lebih tinggi mungkin sukar, terutama dalam lingkungan persaingan yang sukar atau jika pembungkusan produk dengan jelas menunjukkan harga runcit yang disarankan. Strategi penetapan harga boleh mempengaruhi bahagian pasaran dan keuntungan.

Asas

Harga runcit yang dicadangkan menetapkan parameter harga dan keuntungan untuk rantai nilai runcit, yang biasanya terdiri daripada pengeluar, pemborong, pengedar dan peruncit. Setiap komponen rantai nilai membuat keputusan harga berdasarkan kos operasi dan keperluan margin. Margin adalah perbezaan antara harga jual dan kos, dinyatakan sebagai peratusan dari harga jual. Persekitaran yang kompetitif, keadaan ekonomi dan pilihan pengguna mempengaruhi keputusan harga. Sebagai contoh, peruncit mungkin perlu mengenakan caj lebih rendah daripada harga runcit yang disarankan untuk mengekalkan pangsa pasarnya jika pesaingnya menawarkan potongan harga atau jika pengguna mengurangkan perbelanjaan mereka.

Margin

Harga jualan produk adalah nisbah kosnya hingga (1 tolak margin). Menyusun semula persamaan, kos produk sama dengan harga jualannya dikalikan dengan (1 tolak margin) dan marginnya sama dengan 1 tolak (kos dibahagi dengan harga jual). Sebagai contoh, jika harga senarai runcit juicer yang dicadangkan adalah $ 20 dan peruncit memerlukan margin 10 peratus, kosnya tidak boleh melebihi $ 20 dikalikan dengan (1 tolak 0.10), atau $ 18, yang merupakan harga penjualan maksimum pengedar. Begitu juga, jika pengedar juga memerlukan margin 10 peratus, harganya tidak boleh melebihi $ 18 dikalikan dengan (1 tolak 0,10), atau $ 16,20, yang menjadi harga jualan maksimum pemborong. Sekiranya keperluan margin pemborong adalah 5 peratus, harga jualan maksimum pengeluar adalah $ 16,20 dikalikan dengan (1 tolak 0,05), atau $ 15,39. Pengeluar'struktur kos akan menentukan keuntungannya.

Strategi

Pengilang boleh meningkatkan harga runcit yang dicadangkan dalam persekitaran permintaan yang kuat atau menurunkannya ketika keadaan ekonomi lemah. Tekanan persaingan juga dapat memaksa pengeluar menurunkan harga untuk mengekalkan permintaan. Perubahan dalam harga senarai runcit yang dicadangkan mempengaruhi kos, harga jual dan keuntungan di seluruh rantai nilai, yang mungkin memerlukan perubahan operasi. Sebagai contoh, jika permintaan kuat, pengeluar mungkin menggunakan pergeseran tambahan dan peruncit mungkin mengambil pekerja tambahan untuk memenuhi permintaan baru. Sebaliknya, permintaan yang lemah boleh menyebabkan penurunan peralihan pengeluaran dan kakitangan.

Pertimbangan

Peruncit kecil tidak hanya bersaing dengan rakan sebayanya tetapi juga dengan peruncit kotak besar, yang biasanya memiliki daya beli untuk merundingkan syarat yang baik dengan pembekal. Ini menyukarkan peruncit kecil untuk bersaing dengan harga semata-mata kerana biasanya tidak dapat menentukan syarat penawaran. Sebaliknya, ia boleh memberi tumpuan kepada penyediaan perkhidmatan pelanggan yang diperibadikan dan produk mewah untuk menarik pelanggan.