Definisi Integrasi Mendatar dalam Rantaian Bekalan

Rangkaian bekalan adalah rangkaian vendor, pengedar, pengeluar, peruncit dan entiti lain yang dihubungkan secara langsung dan tidak langsung untuk tujuan melayani pelanggan yang sama. Rangkaian yang saling berkaitan dan disegerakkan ini membolehkan perkhidmatan dan produk menjangkau sebilangan besar pengguna, baik nasional dan antarabangsa. Integrasi mendatar adalah salah satu alat yang digunakan oleh entiti di sepanjang rantaian bekalan ini untuk memperluas penembusan pasaran dan mewujudkan pertumbuhan.

Integrasi Mendatar

Integrasi Mendatar adalah pengembangan perniagaan pada titik yang sama dalam rantaian bekalan, sama ada dalam industri yang sama atau yang berbeza. Sebuah syarikat dapat mencapai pertumbuhan ini melalui pengembangan dalaman. Ini boleh berlaku apabila peruncit meningkatkan pelbagai produk yang dijualnya dalam kategori tertentu. Sebagai contoh, salun rambut yang menjual sebilangan besar jenama syampu boleh menambahkan jenama lain ke penawaran syampu untuk menarik minat pelanggan yang lebih luas dan lebih pelbagai.

Penggabungan

Sebuah syarikat juga dapat mencapai integrasi mendatar melalui pengembangan luaran. Ini dicapai dengan penggabungan dengan syarikat lain pada tahap pengeluaran yang sama. Ini dapat membolehkan syarikat mencapai kepelbagaian menjadi pasaran produk yang saling melengkapi tetapi tidak sama. Sekiranya produk yang dijual oleh syarikat serupa, penggabungan tersebut disebut sebagai penggabungan pesaing. Penggabungan disebut sebagai monopoli apabila semua pengeluar produk atau perkhidmatan tertentu bergabung dan oligopoli apabila sebahagian besar pengeluar bergabung.

Perolehan

Cara ketiga syarikat dapat mencapai integrasi mendatar adalah melalui pemerolehan, yang merupakan bentuk pengembangan luaran yang lain. Pengambilalihan adalah satu syarikat yang memperoleh, atau mengambil alih, syarikat lain. Ini dicapai dengan membeli syarikat secara langsung dan mengambil alihnya atau membeli 51 peratus atau lebih saham syarikat dan dengan itu mencapai kepentingan yang dapat dikawal. Pemerolehan berbeza dengan penggabungan kerana penggabungan menggabungkan syarikat gabungan menjadi satu entiti. Syarikat yang diambil alih diserap ke syarikat sedia ada yang mengambil alihnya.

Integrasi menegak

Integrasi mendatar membolehkan syarikat berkembang dan berkembang tetapi syarikat juga dapat mencapai pertumbuhan melalui integrasi menegak. Tidak seperti integrasi mendatar yang berlaku pada tahap pengeluaran yang sama, integrasi menegak berlaku melalui penggabungan atau pengambilalihan syarikat pada tahap pengeluaran atau pengedaran yang berbeza dalam industri yang sama. Penyatuan hadapan adalah apabila syarikat memperoleh pengedar, yang berada jauh di bawah rantaian bekalan. Integrasi ke belakang adalah apabila syarikat memperoleh pembekal, yang lebih jauh ke rantaian bekalan.